Betalningslösningar för solstudios

Slutkunden kan enkelt och tryggt boka och betala, antingen via en pekskärmsstyrd automat med olika betallösningar, som är placerad på den fysiska platsen, eller via en app i sin mobiltelefon.
Ägaren till anläggningen får samtidigt tillgång till statistik och data via ett administrationsverktyg, som visar vem som solat, hur länge, hur ofta personen brukar sola, samt vilken enhet som använts på anläggningen.
Lojalitetsprogram kan skapas för återkommande gäster.
För de kunder som har flera anläggningar kan automaterna kopplas samman, så att lojalitets- och fakturakunder kan nyttja valfri anläggning.