Betalningslösningar för HCS - hamn, camping, ställplats

Med hjälp av våra flexibla system kan slutkunden betala och via en fysisk biljett få tillgång till de tjänster som efterfrågas. Det kan exempelvis handla om att boka en övernattning på en camping eller ett kranlyft av en båt i en hamn.

Ett annat användningsområde är i gästhamnar, där en automat skriver ut en biljett som fästs på båten, som kvitto på betalning. Samma biljett kan även fungera som access till service som toaletter, duschar, tvättmaskiner, elstolpar, WiFi etc. Vi har också stöd för passer- och värdekortssystem.
Betalningssystemet ser till att öka servicegraden, samtidigt som det förlänger säsongen och genererar intäkter under flera månader av året.

Med hjälp av våra automater, placerade vid bommen in till campingen, blir flödena enklare, campingen olika tjänster överskådligare och betalningen smidigare.
Med ett passerkort får gästen tillgång till de faciliteter som efterfrågas, som toaletter, duschar, tvättmaskiner, elstolpar, wifi. Passerkortet går att ladda på flera gånger och kunden gör det själv i automaten.