• Kan ej läsa chip

    Åtgärd: Rengör kortläsaren med ett renöringskort. Gör automaten strömlös. För in rengöringskortet fram och åter 5 gånger, vänd på rengöringskortet, upprepa proceduren. Slå på strömmen till automaten.

     

  • Kortbetalning genomförs ej

    Åtgärd: Kontrollera internetanslutning. Stäng kundemeny för automatprogramet: Alt-F4, Öppna webläsaren Explorer, Sök/surfa på en hemsida t.ex. www.sterners.se. Om texten ”Page can not be found” kommer upp, så finns ingen internetanslutning. Kontrollera modem, (finns många fabrikat, titta i manualer för modemet) Generellt för modem kontrollera: lyser diod för ”power”, lyser diod ”DSL”, lyster diod för ”Internet/WAN”. Kan man ansluta en PC till modemet och surfa?

  • Läser sedlar dåligt

    Åtgärd: Rengöring av läsarlinser. Gör automaten och sedelläsaren strömlös. På ovansidan sedelläsaren finns en lucka som fälls upp. I läsaren finns fyra linser av genomskinligt glas. Torka av linserna med en torr duk. OBS! Använd inte kemikalier för rengöringen, ty linserna och kringliggande elektronik förstörs.