Referenser

Jowa

Jowa är ett erkänt företag inom den marina sektorn, med världen som arbetsfält. Fokus i deras verksamhet handlar om att skapa teknologi som är bra för miljön i världshaven, som olje- och vattenrening med mera.
Jowa vände sig till Contractor för att hitta en konstruktiv lösning kring deras styrskåp på fartygen. Resultatet blev att vi byggde och tog fram kapslingar med specialmått, som framgångsrikt kommit att bidra till Jowas miljöarbete ute i världen.

Invent

Invent är ett specialistföretag inom fastighetssektorn, med inriktning på inneklimat. Invent verkar för att minska energikostnader genom tekniska lösningar som sparar energi och därigenom verkar för en bättre miljö. Sterners Contractor har byggt styrskåp som styr luft, ventilation och värme i en mängd olika typer av fastigheter i Sverige, som kontor och företagslokaler, fabriksmiljöer, vårdinrättningar med mera.

Svenska Pump

Svenska Pump tillhandahåller industripumpar och maskinsystem, bland annat till livsmedelsbranschen. Företaget vände sig till Contractor då de behövde en erfaren och leveranssäker aktör, som kunde vara med i utvecklandet av styrskåp till deras avancerade fyllnadsmaskiner för livsmedel. Vi var med under hela processen, i en tät dialog med kunden.