MLJ1100
Försörjningsenhet, Inomhus

Försörjningsenhet för placering inomhus i brandklassat rum. Vätskan trycks ut till pumpö via trycklufts pump. Elektronik box  med styrelektronik monteras utanför brandklassade rummet.

Inkluderar tank på 1000 liter för färdigblandad vätska.

Blandning av vätska sker med vatten och via injektor med förutbestämd blandning.

Anslutningar:
El: 230 volt
Tryckluft: 3-6 bar arbetstryck

Skiss på MLJ1100 Försörjningsenhet inomhus