MLJ1000
Försörjningsenhet, Utomhus

Försörjningsenhet för placering utomhus. Inkluderar tank på 1000 liter för färdigblandad spolarvätska.

Försörjningsenheten har elektronik för pump och motorstyrning som  reglerar trycket ut till pumpöarna samt en komplett anordning för att blanda ny vätska när så behövs.

Larmlampa för låg spolarvätske nivå ingår i leveransen.
Elanslutning : 230 volt
Mått:  1325x1931x785  mm

MLJ1000 monterad mot hus fasad