Installation av spolarvätske system

Bilden visar en typisk installation av ett komplett system för spolarvätska från pump, på en bensinstation.
Centralenheten placeras i de flesta fall utomhus, pga utrymmesskäl, och rör dras efter fasaden över till skärmtaket och ner på respektive pumpö. Utvändiga rör skall vara av rostfri kvalite och vid behov vara  isolerade och/eller uppvärmda.
Rören kan ersättas med slang nedgrävd i marken från centralenhet till respektive pumpö. Slang godkänd för hantering av etanol blandning skall då användas.

Dispensrarna kopplas sedan in mot kassadator / betalterminal som vilken drivmedelspump som helst och kunder kan betala med kort eller kontanter.

Förvaring av den koncentrerade spolarvätskan skall följa de krav som gäller för klass 1 vara. Den färdigblandade spolarvätskan i försörjningsenheten är av klass 2a eller 2b, beroende på vilken injektor stationen valt att använda.
Tillstånden för hantering av brandfarlig vara skall uppdateras innan systemet tas i drift på stationen.