Handikapphjälpmedel - Sängryggstöd

Sängryggstödet är ett bra hjälpmedel vid förflyttning i och ur säng samt vid lägesförändring i sängen. Sängryggstödet finns i två utföranden SR 100 och SR 101 och kan placeras i de flesta sängar med standardbredd 80-90 cm respektive 105-120 cm. Tillåter personvikter upp till 150 kg.

Ryggstödet drivs av en 24 V tystgående motor. Ryggskivan har antihalkmaterial som hindrar madrassen från att glida. Handreglaget manövreras med liten kraft.

Produktfakta:

Material: ABS-plast och stålrör
Ställdon: 24 V och tystgående
Elmatning: 230 VAC
Tid 20 sek. till maximalt läge
Lutningsvinkel: 6-70 grader
SR100: 780x780 mm, 14 kg
SR101: 780x1040 mm, 15 kg

Sterners är ansluten till Hjälpmedelsdatabasen, Databasen för hjälpmedel
Läs mer om Hjälpmedelsdatabasen här

För mer information om våra sängryggstöd kontakta:
Anders Englund
Telefon: 0281-59 44 31
anders.englund@sterners.se                   

Monteringsanvisning
Reservdelsförteckning
EG-Försäkran