TM-220 Myntautomat

Grundversionen levereras med:
Mekanisk myntkontroll: 1 mynt eller pollett.

Automaten har ett antal inställbara funktioner, enligt följande:
Drifttid : 1 sek - 18,5 timmar
Gångtid/mynt: 1 sek-10 tim

Startfördröjning: 0 eller 1,5 min

Tids- eller pulsfunktion för utgångsrelä

Vid överbetalning adderas utgångstiderna till pågående aktivitet


Extra utrustning:

Ytterligare en mekanisk myntkontroll: möjliggör 2 valörer

Nyckelströmbrytare

Kontaktor: 16/20/25 A

4-siffrig display

Extern display

Räkneverk/ drifttidsmätare

Väggenomgång
Eldata:230 V AC alt. 24 V AC/DC
Märkström: 5 A (2,5 A)

TM-220 Myntautomat