Nya Svenska mynt 1 okt. 2016

Sveriges Riksbank ger ut nya mynt den 1 okt. 2016. De nya mynten blir mindre och lättare än de nuvarande mynten. De nya mynten är i 1kr, 2kr och 5kr valör. 10 kr myntet förblir oförändrat. 

De nuvarande mynten kommer att vara giltiga fram till den 30 juni 2017. 


Automater med Myntkontroll EMP800

I de automater som är levererade efter 2015-05-10 så finns den nya 1kr och 5kr inprogrammerad i EMP800V6, 2kr myntet är inte inprogrammerad. Om man vill att myntkontrollen skall godkänna 2kr myntet, är det möjligt att programmera in myntet som en egen pollett. 

I de tidigare versionerna av EMP800V6 finns inte de nya mynten inprogrammerade och de myntkontrollerna kan skickas till Sterners för uppdatering. 

EMP800v6

På myntkontrollens etikett syns vilka mynt som är inprogrammerade, finns 1 SEK 2016 och 5 SEK 2016 med i listan så är mynten inprogrammerade.

I de tidigare versionerna av EMP800, t.ex  V3, V4 och V5 så finns inte de nya mynten inprogrammerade och vi har ingen möjlighet att uppdatera dessa.

Alternativet är att köpa en ny EMP800V6. 


Automater med myntränna

MYA609


TM211-229 (ej TM223)

De myntrännor som är inställda för 2kr eller 5kr kan inställas för de nya mynten, antingen av kunden själv eller att myntrännan skickas till Sterners. Förutom det behövs en ny mynthålsbricka och ev. nya utkastarplåtar + saxpinnar och distansrör.

De myntrännor som är inställda för 1 kr kan inte inställas för det nya 1kr myntet. Vill man fortsätta med att ha automaten inställd för 1 kr så får man köpa en annan myntränna av oss (KåDe) samt en ny mynthålsbricka. 


Beställning av ombyggnadssats för automater med myntränna;

Kontrollera vilken automattyp och myntränna som finns, se också våra bilder. 

Ring på tel. 0281-594440 eller beställ via epost; info@sterners.se


Om Sterners skall ställa om myntrännan eller uppdatera myntkontrollen så skall dessa skickas till:

Sterners Specialfabrik AB 

Stationsvägen 12

78051 DALA-JÄRNA

Kontakta Sterners innan material skickas till Sterners.