Sterners har förvärvat Handelsaktiebolaget Mercur


MERCURs produkter är utvecklade och designade genom erfarenhet och i nära samarbete med våra kunder för att uppnå en god funktion, ett enkelt handhavande, en säker drift och inte minst en lång livslängd.
Våra produkter kundanpassas givetvis i profil och utförande. I samarbete med våra kunder utför vi även specialutföranden.
Våra välkända papperskorgar finns nu i alla offentliga miljöer från bensinstationer till banklokaler.